معنی و ترجمه کلمه زهره به انگلیسی زهره یعنی چه

زهره

bile
gall
hesperus
morning star
the evening star
vesper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها