معنی و ترجمه کلمه زهرى به انگلیسی زهرى یعنی چه

زهرى

aconital
toxic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها