معنی و ترجمه کلمه زهر آگینى به انگلیسی زهر آگینى یعنی چه

زهر آگینى

virulence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها