معنی و ترجمه کلمه زهوار گذاشتن به انگلیسی زهوار گذاشتن یعنی چه

زهوار گذاشتن

rim

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها