معنی و ترجمه کلمه زوائد به انگلیسی زوائد یعنی چه

زوائد

excrement

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها