معنی و ترجمه کلمه زوار امکنه مقدسه که دو برگ خرما را صلیب وار به امکنه مقدسه حمل مى کنند به انگلیسی زوار امکنه مقدسه که دو برگ خرما را صلیب وار به امکنه مقدسه حمل مى کنند یعنی چه

زوار امکنه مقدسه که دو برگ خرما را صلیب وار به امکنه مقدسه حمل مى کنند

palmer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها