معنی و ترجمه کلمه زوال شخصیت به انگلیسی زوال شخصیت یعنی چه

زوال شخصیت

depersonalization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها