معنی و ترجمه کلمه زوال نفس به انگلیسی زوال نفس یعنی چه

زوال نفس

self naughting

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها