معنی و ترجمه کلمه زوال و فساد سلول و غیره به انگلیسی زوال و فساد سلول و غیره یعنی چه

زوال و فساد سلول و غیره

lysis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها