معنی و ترجمه کلمه زوایاى خارجى حاصله از تقاطع یک خط با دو خط موازى به انگلیسی زوایاى خارجى حاصله از تقاطع یک خط با دو خط موازى یعنی چه

زوایاى خارجى حاصله از تقاطع یک خط با دو خط موازى

exterior angle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها