معنی و ترجمه کلمه زوجه مارکى به انگلیسی زوجه مارکى یعنی چه

زوجه مارکى

marchesa
marchioness


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها