معنی و ترجمه کلمه زودرسى به انگلیسی زودرسى یعنی چه

زودرسى

precocity
prematurity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها