معنی و ترجمه کلمه زودشکنى به انگلیسی زودشکنى یعنی چه

زودشکنى

brittleness
fragility

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها