معنی و ترجمه کلمه زود شکن و بدساخت به انگلیسی زود شکن و بدساخت یعنی چه

زود شکن و بدساخت

slimpsy
slimsy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها