معنی و ترجمه کلمه زود گذر به انگلیسی زود گذر یعنی چه

زود گذر

ephemeral
fleet
fugacious
fungous
glancing
momentary
passing
perishable
shadowy
sweepy
temporary
transient

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها