معنی و ترجمه کلمه زورقى به انگلیسی زورقى یعنی چه

زورقى

carinal
carinate
carinated
navicular
scaphoid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها