معنی و ترجمه کلمه زورکى به انگلیسی زورکى یعنی چه

زورکى

far fetched
forced

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها