معنی و ترجمه کلمه زور ورزى به انگلیسی زور ورزى یعنی چه

زور ورزى

athletics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها