معنی و ترجمه کلمه زور به انگلیسی زور یعنی چه

زور

dint
energy
fantod
force
hustle
illogical
might
power
push
strain
strength
stunt
thrust
tuck
vigor
vigour
vim
violence
vis
vivacity
zing
zip

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها