معنی و ترجمه کلمه زوزه کش به انگلیسی زوزه کش یعنی چه

زوزه کش

howler
howling
ululant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها