معنی و ترجمه کلمه زونا به انگلیسی زونا یعنی چه

زونا

herpes zoster

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها