معنی و ترجمه کلمه زکام به انگلیسی زکام یعنی چه

زکام

catarrh
cold
common cold
coryza
head cold
influenza
sniffle
snivel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها