معنی و ترجمه کلمه زگیل گوشتى به انگلیسی زگیل گوشتى یعنی چه

زگیل گوشتى

verruca

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها