معنی و ترجمه کلمه زیاده خسته کردن به انگلیسی زیاده خسته کردن یعنی چه

زیاده خسته کردن

overweary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها