معنی و ترجمه کلمه زیاده روى درکار به انگلیسی زیاده روى درکار یعنی چه

زیاده روى درکار

supererogation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها