معنی و ترجمه کلمه زیاده روى به انگلیسی زیاده روى یعنی چه

زیاده روى

exceeding
extravagance
immoderation
indulgence
intemperance
self indulgence
surfeit
ultraism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها