معنی و ترجمه کلمه زیاده ستان به انگلیسی زیاده ستان یعنی چه

زیاده ستان

extortionary
extortionate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها