معنی و ترجمه کلمه زیاده چرب یا شیرین به انگلیسی زیاده چرب یا شیرین یعنی چه

زیاده چرب یا شیرین

rich

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها