معنی و ترجمه کلمه زیادى بار کردن به انگلیسی زیادى بار کردن یعنی چه

زیادى بار کردن

overload

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها