معنی و ترجمه کلمه زیادى خون به انگلیسی زیادى خون یعنی چه

زیادى خون

glut

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها