معنی و ترجمه کلمه زیادى پر کردن به انگلیسی زیادى پر کردن یعنی چه

زیادى پر کردن

clog

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها