معنی و ترجمه کلمه زیادى به انگلیسی زیادى یعنی چه

زیادى

excess
excrescent
exorbitance
extra
immensity
immoderacy
increscent
nimiety
riffraff
superfluity
superfluous
surplus
undue
wealth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها