معنی و ترجمه کلمه زیاد آزاد گذاردن به انگلیسی زیاد آزاد گذاردن یعنی چه

زیاد آزاد گذاردن

overindulge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها