معنی و ترجمه کلمه زیاد از سر دررونده به انگلیسی زیاد از سر دررونده یعنی چه

زیاد از سر دررونده

overwhelming

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها