معنی و ترجمه کلمه زیاد بار کردن به انگلیسی زیاد بار کردن یعنی چه

زیاد بار کردن

overlay
overload
overset
surcharge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها