معنی و ترجمه کلمه زیاد تپاندن به انگلیسی زیاد تپاندن یعنی چه

زیاد تپاندن

gorge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها