معنی و ترجمه کلمه زیاد خرج یا مصرف کردن به انگلیسی زیاد خرج یا مصرف کردن یعنی چه

زیاد خرج یا مصرف کردن

overspend

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها