معنی و ترجمه کلمه زیاد ساده کردن به انگلیسی زیاد ساده کردن یعنی چه

زیاد ساده کردن

oversimplify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها