معنی و ترجمه کلمه زیاد سفت شده به انگلیسی زیاد سفت شده یعنی چه

زیاد سفت شده

hard boiled

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها