معنی و ترجمه کلمه زیاد شونده به انگلیسی زیاد شونده یعنی چه

زیاد شونده

increscent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها