معنی و ترجمه کلمه زیاد طول دادن به انگلیسی زیاد طول دادن یعنی چه

زیاد طول دادن

wiredraw

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها