معنی و ترجمه کلمه زیاد مایل به انگلیسی زیاد مایل یعنی چه

زیاد مایل

doting

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها