معنی و ترجمه کلمه زیاد میوه دادن به انگلیسی زیاد میوه دادن یعنی چه

زیاد میوه دادن

overbear

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها