معنی و ترجمه کلمه زیاد نوشیدن به انگلیسی زیاد نوشیدن یعنی چه

زیاد نوشیدن

quaff

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها