معنی و ترجمه کلمه زیاد پر کردن گرانبار کردن به انگلیسی زیاد پر کردن گرانبار کردن یعنی چه

زیاد پر کردن گرانبار کردن

overload

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها