معنی و ترجمه کلمه زیاد کار کرده به انگلیسی زیاد کار کرده یعنی چه

زیاد کار کرده

well worn

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها