معنی و ترجمه کلمه زیاد کردنى به انگلیسی زیاد کردنى یعنی چه

زیاد کردنى

increasable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها