معنی و ترجمه کلمه زیاد کروموسوم به انگلیسی زیاد کروموسوم یعنی چه

زیاد کروموسوم

polysomic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها