معنی و ترجمه کلمه زیاد کشیدن به انگلیسی زیاد کشیدن یعنی چه

زیاد کشیدن

strain

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها