معنی و ترجمه کلمه زیاد کننده به انگلیسی زیاد کننده یعنی چه

زیاد کننده

augmenter
booster
increaser

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها